Публічна оферта

Загальні положения

1.1. Ця оферта, є офіційною пропозицією інтернет-магазину «Ananasko.com», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом - «Договір» та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://ananasko.com/ (далі -«Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, враховуючи факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в терміни та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Терміни і визначення

2.1. У цій пропозиції, якщо контекст не потребує іншого, приведені терміни мають наступні значення:

* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для презентацій або реалізації товару, роботи чи послуг через здійснення електронної комерційної торгівлі.

* «Продавець» - компанія, що реалізує товари, представлена на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізичне лице, яке заключило з Продавцем договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при формуванні замовлення та проведення оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах Договору.

Постійний договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка заказа Покупатель у власності на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформляти замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину, що є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якому розмірі.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (за телефоном або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити товар на аналогічну модель, відмовитися від цього товару, аннулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення
Оплата при отриманні

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділеннях транспортних компаній за готівковий розрахунок у гривнях.

5.2. При не поступленні грошових коштів Інтернет-магазин представляє за собою право аннульовати замовлення. 

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складу транспортних компаній, де і відбувається видача замовлення.

6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи відповідно до законодавства України.

Права та обов'язки сторон:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умовного поточного договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або подальше виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та діючим законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність кольорової гамми товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну передачі кольору монітором комп'ютера;

- за зміст і правдивість інформації, що надає покупець при оформленні замовлення;

- за затримку та перебої у наданні послуг (обробка заявок та доставка товару), які виникають з причин, що не знаходяться у сфері його контролю;

- за протиправні незаконні дії, які робить Покупець за допомогою доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцю своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреса, логін та пароль третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи попередньо наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно відповідає за шкоду спричинену його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходиться інша особа) особам або їхніми суб'єктами, юридичними особами, державі або моральним принципом моральності.

8.4. У разі інщших обставин, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, який виключає або об'єктивно мішає виконання цього договору, настанння яких Сторони не можуть передбачити та запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечок виключно за допомогою переговорів. 

Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку внесення змін до поточного договору за умови попередньої публікації його на сайті https://ananasko.com

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальность за достовірність вказаної при оформленні інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення заявок та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, згідно ЗУ «Про захист персональних данних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повне погодження Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної пропозиції)

9.5. Фактичною датою електронною угоди між сторонами є дата, прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закона України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазин для попереднього перегляду товару, а також для оформлення заявок для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надає Покупець є приватною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки заявок, відправлення повідомлення Покупцю, доставки вантажів, здійснення взаємозв’язку та ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазині здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазині здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної  якості доставку оплачує Покупець.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою пропозиції укласти такий договір, визначеною частиною 6 ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення строку дії цього Договору може бути розігнано за взаємним погодженням сторон до моменту фактичної доставки вантажу через повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати поточний договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторон умов цього Договору та у випадках, передбачених діючим законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «Ananasko.com» на офіційному інтернет-сайті https://ananasko.com, має право, у відповідності з законодавством України, надавати право користування іінтернет-платформою ФОП і юридичним особам для реализації товару.